Biographien

Thakin Soe (1905-1989)

Naw Ah Loh Wah Paw (born 1988)
Claribel Ba Maung Chain (Irene Po) (1905-1994) Saya San (1876-1931)

Chit Hlaing (1926-2018)

Pe Maung Tin (1888-1973)

Aung Soe Min (born 1970)

Serge Pun (born 1053)

Htein Win (born 1946)

Saw Phar Dae (born 1945)

Saw Ba U Gyi (1905-1950)

Sein Bo Tint (1938-1994)

U Thuzana (1948-2018)